Ống kính cho hệ Mirror-less ngàm VM (Leica)

Gift"
Quà tặng:
- Lens Hood LH-6 (chỉ tặng cho màu nickel)
- 4%
Gift"
Quà tặng:
- Tặng Filter B+W Nano - 58mm
Gift"
Quà tặng:
- Tặng B+W Nano UV 39mm
Gift"
Tặng B+W MRC NANO 52mm
Gift"
GIẢM 50% CHO:
+ 01 Khay giữ kính lọc FH100M2V3 - 2.880.000 VNĐ
+ 01 Kính lọc Benro Master GND Soft 100mm - 2.480.000 VNĐ
+ 01 Kính lọc Benro Master ND 100mm - 1.880.000 VNĐ
+ 01 Túi đựng cả bộ - 660.000 VNĐ
Gift"
GIẢM 50% CHO:
+ 01 Khay giữ kính lọc FH100M2V1 - 2.880.000 VNĐ
+ 01 Kính lọc Benro Master GND Soft 100mm - 2.480.000 VNĐ
+ 01 Kính lọc Benro Master ND 100mm - 1.880.000 VNĐ
+ 01 Túi đựng cả bộ - 660.000 VNĐ
Gift"
Quà tặng:
- Tặng Filter B+W Nano 62mm