Dòng DJ

Benro DJ90

Benro DJ90

990,000đ

Dòng B

Benro Ballhead B0

Benro Ballhead B0

1,590,000đ
Benro Ballhead B1

Benro Ballhead B1

2,090,000đ
Benro Ballhead B2

Benro Ballhead B2

2,490,000đ
Benro Ballhead B3

Benro Ballhead B3

2,890,000đ
Benro Ballhead B4

Benro Ballhead B4

3,390,000đ
Benro Ballhead B5

Benro Ballhead B5

3,990,000đ

Dòng V

Benro Ballhead VX20

Benro Ballhead VX20

1,680,000đ
Benro Ballhead VX25

Benro Ballhead VX25

1,980,000đ
Benro Ballhead V2

Benro Ballhead V2

3,390,000đ
Benro Ballhead V3

Benro Ballhead V3

3,990,000đ

Dòng G

Dòng GH

Dòng HD

Đầu bi HD1A

Đầu bi HD1A

1,480,000đ
Đầu bi HD2A

Đầu bi HD2A

1,880,000đ
Đầu bi HD3A

Đầu bi HD3A

2,380,000đ

Dòng Panorama Macro

- 20%
Benro Panorama PC0

Benro Panorama PC0

1,690,000đ1,360,000đ
Benro Panorama PC1

Benro Panorama PC1

1,890,000đ
Benro Panorama DP70

Benro Panorama DP70

2,390,000đ
- 20%
Benro Panorama MP80

Benro Panorama MP80

4,390,000đ3,520,000đ

Phụ kiện đầu bi

Benro LBA1

Benro LBA1

2,190,000đ
Benro LBA2

Benro LBA2

2,390,000đ