Chân video dòng S

Benro A3883TS6 Pro

New Benro A3883TS6 Pro

7,880,000đ
Benro A1573FS2 Pro

New Benro A1573FS2 Pro

3,800,000đ
Benro Aero A2883FS4 Pro

New Benro Aero A2883FS4 Pro

4,980,000đ
Benro A673TMBS8 Pro

New Benro A673TMBS8 Pro

11,180,000đ
Benro A2573FS4 Pro

New Benro A2573FS4 Pro

4,880,000đ
Benro A3573FS6

Benro A3573FS6

5,990,000đ
Benro A572TMS6

Benro A572TMS6

6,890,000đ
Benro A2683TS4

Benro A2683TS4

5,280,000đ Ngừng sản xuất
Benro Aero A1883FS2C

Benro Aero A1883FS2C

3,480,000đ Ngừng sản xuất