Chân máy truyền thống

Benro A3570T

Benro A3570T

3,390,000đ
Benro C3570T

Benro C3570T

7,390,000đ
Benro A3580T

Benro A3580T

3,480,000đ
Benro C3580T

Benro C3580T

7,690,000đ
BENRO A4580T

BENRO A4580T

3,890,000đ
Benro C4580T

Benro C4580T

8,990,000đ