CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆUBenro
Vòng chuyển tiếp giảm (Step Down Ring)

430,000đ
0912 326 326

VÒNG CHUYỂN TIẾP GIẢM - BENRO STEP DOWN RING

Step down (mm) Tương thích Giá
95mm
FDR16 95-82 FH-150 430.000đ
FDR17 95-77 FH-150 430.000đ
105mm
FDR28 105-82 FH-150 430.000đ
FDR29 105-77 FH-150 430.000đ
86mm
FDR30 86-82 FH-150 430.000đ
FDR31 86-77 FH-150 430.000đ

...