Vòng chuyển tiếp giảm (Step Down Ring)

Giá:
150,000đ

Thương hiệu:
Benro

Hotline 0912.326.326

VÒNG CHUYỂN TIẾP GIẢM - BENRO STEP DOWN RING

Step down (mm) Tương thích Giá
FDR18 67-62 FH-75 150.000đ
FDR19 67-58 FH-75 150.000đ
FDR20 67-55 FH-75 150.000đ
FDR21 67-52 FH-75 150.000đ
FDR22 67-49 FH-75 150.000đ
FDR23 67-46 FH-75 150.000đ
FDR24 67-43 FH-75 150.000đ
FDR25 67-40.5 FH-75 150.000đ
FDR26 67-39 FH-75 150.000đ
FDR27 67-37 FH-75 150.000đ

 

 

...