Vòng chuyển tiếp giảm (Step Down Ring)

Giá:
0đ

Thương hiệu:
Benro

Hotline 0912.326.326

VÒNG CHUYỂN TIẾP GIẢM - BENRO STEP DOWN RING

Step down (mm) Tương thích Giá
105mm
FDR28 105-82 FH-150 430.000đ
FDR29 105-77 FH-150 430.000đ
95mm
FDR16 95-82 FH-150 430.000đ
FDR17 95-77 FH-150 430.000đ
86mm
FDR30 86-82 FH-150 430.000đ
FDR31 86-77 FH-150 430.000đ
Step down (mm) Tương thích Giá
82mm
FDR1 82-72 FH-100 160.000đ
FDR2 82-67 FH-100 160.000đ
FDR3 82-62 FH-100 160.000đ
FDR4 82-58 FH-100 160.000đ
FDR5 82-55 FH-100 160.000đ
FDR6 82-52 FH-100 160.000đ
FDR7 82-49 FH-100 160.000đ
FDR8 82-77 FH-100 160.000đ
77mm
FDR9 77-72 FH-100N 160.000đ
FDR10 77-67 FH-100N 160.000đ
FDR11 77-62 FH-100N 160.000đ
FDR12 77-58 FH-100N 160.000đ
FDR13 77-55 FH-100N 160.000đ
FDR14 77-52 FH-100N 160.000đ
FDR15 77-49 FH-100N 160.000đ
Step down (mm) Tương thích Giá
67mm
FDR18 67-62 FH-75 150.000đ
FDR19 67-58 FH-75 150.000đ
FDR20 67-55 FH-75 150.000đ
FDR21 67-52 FH-75 150.000đ
FDR22 67-49 FH-75 150.000đ
FDR23 67-46 FH-75 150.000đ
FDR24 67-43 FH-75 150.000đ
FDR25 67-40.5 FH-75 150.000đ
FDR26 67-39 FH-75 150.000đ
FDR27 67-37 FH-75 150.000đ
...