THƯƠNG HIỆULowePro
Phụ kiện Protactic

Xem chi tiết
0912 326 326

 

BỘ PHỤ KIỆN CHO BALO MÁY ẢNH LOWEPRO PROTACTIC

 

 

 

 

TÚI ĐỰNG ĐIỆN THOẠI

Vừa được điện thoại có kích thước màn hình lớn như iPhone Plus 

Giá: 480.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

TÚI ĐỰNG KÍNH LỌC HỆ 100mm

Giá980.000 VNĐ

 

 

       

 

 

 

 

 

TÚI ĐỰNG PHỤ KIỆN (UTILITY BAG 100)

Giá780.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐAI ĐEO PHỤ KIỆN (UTILITY BELT)

Giá: 1.180.000 VNĐ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTER POUCH

Kích thước ngoài 13 x 6 x 18 cm
Trọng lượng 352 g

PHONE POUCH

Kích thước ngoài 9 x 1.5 x 17 cm
Trọng lượng 0.07 kg

UTILITY BAG

Kích thước ngoài 18 x 8 x 18 cm
Trọng lượng 0.3 kg

UTILITY BELT

Kích thước ngoài 6 x 3 x 130 cm
Trọng lượng 0.3 kg
...