Ngàm chuyển hiệu XEEN (PL Mount; Sony E-Mount; Canon EF; Nikon F;Micro Four Third)

Giá:
5,480,000đ

Thương hiệu:
Tamron

Hotline 0912.326.326

 

NGÀM CHUYỂN  GIÁ BÁN
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO PL  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO CANON EF  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO NIKON F  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO SONY E-MOUNT  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO MICRO FOUR THIRD   5,480,800 VND
...