THƯƠNG HIỆUTamron
Ngàm chuyển hiệu XEEN (PL Mount; Sony E-Mount; Canon EF; Nikon F;Micro Four Third)

5,480,000đ
0912 326 326

 

NGÀM CHUYỂN  GIÁ BÁN
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO PL  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO CANON EF  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO NIKON F  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO SONY E-MOUNT  5,480,800 VND
NGÀM CHUYỂN XEEN CHO MICRO FOUR THIRD   5,480,800 VND
...