Ngàm chuyển Canon EF/EF-S sang Sony E-Mount

Giá:
2,300,000đ

Thương hiệu:
Commlite

Hotline 0912.326.326

 Ngàm chuyển Canon EF / EF-S sang Sony E-Mount (CM-EF-NEX)

Đặc tính kỹ thuật:

Compatible lens:  Canon EF series lens 

Compatible Cameras: Sony NEX series with E-mount (Including Sony NEX full-frame camera A7/A7R/A7RII/A7RS)

Front mount: Canon EF mount

Rear mount: Sony E mount 

Tripod screw: 1/4 screw  

Max. diameter and length: 66.6 x 26.0 MM 

Weight: 128g  

Ngàm chuyển Canon EF / EF-S sang Sony E-Mount (CM-EF-NEX)

Ngàm chuyển Canon EF / EF-S sang Sony E-Mount (CM-EF-NEX)

Ngàm chuyển Canon EF / EF-S sang Sony E-Mount (CM-EF-NEX)

 

...