Tamron
Loa che sáng

Xem chi tiết
0912 326 326

 

 Loa che sáng cho ống kính 17-50mm - Loa che sáng cho ống kính 28-75mm

Mã số: DA09

Dùng cho:

 • 17-50mm F/2.8 XR LD Di II (A16)
 • 28-75mm F/2.8 XR Di LD Di (A09)

Giá: 380.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 17-50mm VC

Mã số: AB003

Dùng cho:

 • 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Di II (B005)

Giá: 380.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 18-200mm - Loa che sáng cho ống kính 28-300mm

Mã số: AD06

Dùng cho:

 • 18-200mm F/3.5 - 6.3 XR LD Di II (A14)
 • 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di (A061)

Giá: 380.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 18-270mm

Mã số: DA18

Dùng cho:

 • 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD - B008

Giá: 380.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 70-300mm

Mã số: DA17

Dùng cho:

 • 70-300mm F/4-5.6 Di LD macro 1:2 (A17)

Giá: 380.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 70-300mm VC

Mã số: HA005

Dùng cho:

 • 70-300mm F4-5.6 Di VC USD - A005

Giá: 380.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 90mm

Mã số: 2C9FH

Dùng cho:

 • 90mm Di F/2.8 Macro 1:1 lens (272E)

Giá: 380.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 24-70mm VC

Mã số: HA007

Dùng cho:

 • 24-70mm f/2.8 Di VC USD (A007)

Giá: 510.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 70-200mm

Mã số: HA001

Dùng cho:

 • 70-200mm F/2.8 Di LD IF Macro (A001)

Giá: 510.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 180mm

Mã số: DB01

Dùng cho:

 • 180mm F/3.5 Di LD (IF) 1:1 Macro (B01)

Giá: 510.000 VNĐ

 Loa che sáng cho ống kính 150-600mm

Mã số:

Dùng cho:

 • 150-600mm F5-6.3 Di VC USD (A011)

Giá: 660.000 VNĐ

 

...