Đang tải dữ liệu...

Phụ Kiện Đèn Flash MetzPHỤ KIỆN ĐÈN FLASH METZ

 

Sản Phẩm Thông Số Kỹ Thuật Giá (VNĐ)

Tích hợp cho máy ảnh Canon và Nikon với đèn Flash tương thích.

• Thích hợp với đèn Flash 76 M Z-5 digital, 70 M Z-5 / -4, 54 M Z-4i / 4 / 3, 44 M Z-2 và 45 CL 4 digital (+SCA 3045), 60 CT-4, 45 CL/CT 4,3(+SCA 3000C).

1.368.000

•  Tương thích cho 76 M Z 5 digital, 45 CL 4 digital (dùng với cáp nối V76 ), tương thích 70 M Z-5, -4, 50 M Z-5 (dùng với cáp nối V50).

•  Tương thích cho 58 A F-1digital (dùng với cáp nối V58-50), tương thích cho 54 M Z-4i, -4, -3 (dùng với cáp nối V54-50). tương thích với 45 CL/CT -4, -3 (dùng với cáp nối V45).

•  Chế độ Flash sẵn sàng: 0,1to 2,5 sec.; chỉ số Flash 420.

5.500.000

•  Tương thích với đế pin P76 và 70 M Z, 50 M Z.

•  Tương thích với đế pin P o wer P ack P 50 and 76 M Z, 70 M Z, 50 M Z.

•  Kết nối giữa thiết bị giữ đèn Flash và đế pin Power Pack P 76 hoặc P 50.

374.000

•  Thích hợp với đèn Flash 45 CL / CT 1, 3, 4, 5 và 45 CL 4  / không có pin.

•  Hiển thị chế độ Flash sẵn sàng: 0,3 to 15,0 sec. Chỉ số đèn Flash: 50 to 2.000 flashes

550.000

Thích hợp với đèn Flash 60 CT 4, 45 CL/CT 3, -4, 45 CL 1, 45 CL 4 và Power Grips G16 and G 15 40cm.

330.000

•  Thích hợp cho tất cả máy ảnh compact có ngàm gắn đèn flash.

•  Có thể đặt đế giữ đèn Flash kế bên máy ảnh.

•  Phụ kiện lý tưởng cho máy ảnh compact lớn.

462.000

Thiết kế cho đèn Flash Metz 15 M S-1digital với thấu kính 62/67/72 mm.

440.000

 

Tags:
  • Logo Tamron Logo Benro Logo B+W Logo Marumi Logo Voigtlander Logo Samyang
  • Logo Wasabi Logo Tenba Logo Pixel Logo Electra