Đang tải dữ liệu...

Ống kính Di

Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD
Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD new

14,800,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Super DHG 67mm
Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD
Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD new

14,800,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Super DHG 67mm
Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD
Tamron SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1
Tamron SP 90mm F/2.8 Di VC USD Macro 1:1
Tamron SP 90mm F/2.8 Di VC USD Macro 1:1

12,800,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 58mm (made in Japan)
Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD
Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD

24,300,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 82mm (made in Japan)
Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical IF MACRO
Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical IF MACRO

9,160,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD

28,900,000đ

 • Kính lọc Marumi Fit + Slim 77mm (made in Japan)
Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC PZD
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC PZD

19,600,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (Made in Japan)
Tamron AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical IF
Tamron AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical IF

8,180,000đ

 • Kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (made in Japan)
Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro
Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro

3,919,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
Tamron SP AF 70-300mm F4-5.6 Di VC USD
Tamron SP AF 70-300mm F4-5.6 Di VC USD

9,900,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (made in Japan)
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di 1:1 Macro
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di 1:1 Macro

7,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 55mm (Made in Japan)
Tamron SP AF 180mm F/3.5 Di LD IF 1:1 Macro
Tamron SP AF 180mm F/3.5 Di LD IF 1:1 Macro

16,000,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 72mm (Made in Japan)
Tamron AF 70-200mm F/2.8 Di LD IF Macro
Tamron AF 70-200mm F/2.8 Di LD IF Macro

16,600,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 77mm (made in Japan)
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD - A011
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD - A011

24,800,000đ

 • Kính lọc marumi DHG (made in Japan)
 • Túi đựng ống kính Tamron
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2
Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 new

31,800,000đ

*Tặng Filter Marumi Super DHG 95mm
Tamron Teleconverter 1.4x
Tamron Teleconverter 2.0x

Ống kính Di II

Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD

9,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
 • Gamma Z20
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical IF
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical IF

8,180,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 72mm (made in Japan)
Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II LD 1:1 Macro
Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II LD 1:1 Macro

8,900,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 55mm (Made in Japan)
Tamron AF 17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical IF
Tamron AF 17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical IF

5,190,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi 67mm (Made In Japan)
 • Tặng Bút lau ống kính chính hãng
TAMRON 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
TAMRON 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD new

12,800,000đ

 • Tặng Khay Giữ Kính Lọc Benro FG1077
 • Tặng Kính Lọc Benro Master ND 100mm
Tamron 16-300MM F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Tamron 16-300MM F/3.5-6.3 Di II VC PZD new

15,800,000đ

14,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (Made in Japan)
 • Gamma Z20
Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC
Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC new

6,390,000đ

Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm(Made in Japan)

Ống kính Di

Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD
Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD new

14,800,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Super DHG 67mm
Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD
Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD new

14,800,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Super DHG 67mm
Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD
Tamron SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1
Tamron SP 90mm F/2.8 Di VC USD Macro 1:1
Tamron SP 90mm F/2.8 Di VC USD Macro 1:1

12,800,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 58mm (made in Japan)
Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD
Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD

24,300,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 82mm (made in Japan)
Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical IF MACRO
Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical IF MACRO

9,160,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD

28,900,000đ

 • Kính lọc Marumi Fit + Slim 77mm (made in Japan)
Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC PZD
Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC PZD

19,600,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (Made in Japan)
Tamron AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical IF
Tamron AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical IF

8,180,000đ

 • Kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (made in Japan)
Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro
Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro

3,919,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
Tamron SP AF 70-300mm F4-5.6 Di VC USD
Tamron SP AF 70-300mm F4-5.6 Di VC USD

9,900,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (made in Japan)
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di 1:1 Macro
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di 1:1 Macro

7,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 55mm (Made in Japan)
Tamron SP AF 180mm F/3.5 Di LD IF 1:1 Macro
Tamron SP AF 180mm F/3.5 Di LD IF 1:1 Macro

16,000,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 72mm (Made in Japan)
Tamron AF 70-200mm F/2.8 Di LD IF Macro
Tamron AF 70-200mm F/2.8 Di LD IF Macro

16,600,000đ

 • Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 77mm (made in Japan)
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD - A011
Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD - A011

24,800,000đ

 • Kính lọc marumi DHG (made in Japan)
 • Túi đựng ống kính Tamron
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2
Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 new

31,800,000đ

*Tặng Filter Marumi Super DHG 95mm
Tamron Teleconverter 1.4x
Tamron Teleconverter 2.0x

Ống kính Di II

Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD

9,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
 • Gamma Z20
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical IF
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical IF

8,180,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 72mm (made in Japan)
Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II LD 1:1 Macro
Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II LD 1:1 Macro

8,900,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 55mm (Made in Japan)
Tamron AF 17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical IF
Tamron AF 17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical IF

5,190,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi 67mm (Made In Japan)
 • Tặng Bút lau ống kính chính hãng
TAMRON 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
TAMRON 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD new

12,800,000đ

 • Tặng Khay Giữ Kính Lọc Benro FG1077
 • Tặng Kính Lọc Benro Master ND 100mm
Tamron 16-300MM F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Tamron 16-300MM F/3.5-6.3 Di II VC PZD new

15,800,000đ

14,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (Made in Japan)
 • Gamma Z20
Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC
Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC new

6,390,000đ

Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm(Made in Japan)

Ống kính Di II

Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD

9,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
 • Gamma Z20
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical IF
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical IF

8,180,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 72mm (made in Japan)
Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II LD 1:1 Macro
Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II LD 1:1 Macro

8,900,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 55mm (Made in Japan)
Tamron AF 17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical IF
Tamron AF 17-50mm F/2.8 Di-II LD Aspherical IF

5,190,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi 67mm (Made In Japan)
 • Tặng Bút lau ống kính chính hãng
TAMRON 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD
TAMRON 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD new

12,800,000đ

 • Tặng Khay Giữ Kính Lọc Benro FG1077
 • Tặng Kính Lọc Benro Master ND 100mm
Tamron 16-300MM F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Tamron 16-300MM F/3.5-6.3 Di II VC PZD new

15,800,000đ

14,800,000đ

 • Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (Made in Japan)
 • Gamma Z20
Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC
Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC new

6,390,000đ

Tặng kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm(Made in Japan)

AF 18-250mm F/3.5-6.3 XR Di-II Macro

 • Hãng sản xuất: ...
 • Giá: 6.988.000đTAMRON AF 18 - 250mm F/3.5-6.3 XR Di-II LD Aspherical (IF) Macro
 
Model A18
 
Giá: 6.988.000 VND
 

  ♦ Mô tả:

Là loại ống kính Zoom có khả năng cơ động nhanh về tiêu cự trong quá trình chụp ảnh.
Đây là một ZOOM có dãy tiêu cự rộng, gọn, nhẹ với nhiều cải tiến trong hệ thống quang học và ứng dụng công nghệ tráng phủ nhiều lớp hỗ trợ cho việc xử lý chống loé.

Khi sử dụng chụp cận (MACRO) ở tiêu cự 250mm, Bạn có thể có độ phóng đại tối đa là 1:3.5. 

Khi vận hành ở tiêu cự 250mm cụm kính dịch chuyển ra phía trước. Chính vì vậy, các Bạn nên để ý về sự có thể va chạm, cũng như việc kéo bụi vào bên trong để bảo quản tốt hãy vệ sinh sạch ở vị trí này trước khi lưu giữ.

  

 

Có nút khóa vòng zoom ở vị trí Wide 18mm, là nét đặc trưng của sự cải tiến mà hãng sản xuất thêm.                 

Trên các Zoom có cụm kính trước dịch chuyển, giúp ống kính giữ ổn định về mặt cơ học khi Bạn cần cất giữ hay vận chuyển, mang vác có thể rung lắc.

Bạn cũng có thể ứng dụng việc lock (khoá) vòng zoom ở tiêu cự góc rộng này nếu Bạn thích chụp ảnh dạng toàn cảnh (Panorama) hoặc đa sắc độ (HDR), với nhiều lần bấm máy khác nhau mà tiêu cự sẽ không bị xê dịch

        
  

     ♦ Tính năng : 

Đây là ống kính ZOOM mà tiêu cự của nó có bao gồm cả dùng để chụp với một góc thu ảnh rộng và cả góc thu ảnh hẹp dành cho chụp ảnh tầm xa.

 

Đã được nhiều khách hàng chọn lựa vì đặc điểm ưu việt này, khi bạn gắn nó trên máy ảnh có thể dùng chụp từ phong cảnh cho đến thể loại chân dung.

 

 
Đặc biệt hữu dụng với các Bạn là phóng viên, săn ảnh đời thường, du lịch, gia đình...

 

 Việc ít thay đổi ống kính cũng giúp Bạn trong việc phần nào hạn chế việc bị bụi vào Sensor trong máy ảnh.

Ống kính All in One này sẽ giúp bạn không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng (vì phải thay ống kính) hay những chủ đề khó tiếp cận (bạn buộc phải đứng xa chủ thể cần chụp).

Với thiết kế cơ cấu chỉ trên một ống kính giúp Bạn dễ dàng hơn trong sử dụng.

 

 • Bạn cần một sự trang bị gọn nhẹ trong suốt quá trình tác nghiệp, di chuyển.
 • Những công nghệ mới và tiên tiến đã được nhà sản xuất tích hợp trong khi sản xuất gia công ống kính.
 • Và nhất là sự tiện ích của yêu cầu cần một zoom có dãy tiêu cự rộng đã mang lại cho bạn.
 • Khi dùng ở tiêu cự dài trên 135mm.... đến 250mm cũng giống như khi dùng trên các ống kính Tele khác, các Bạn hoàn toàn có thể tránh được tình trạng hình ảnh bị nhoè không mong muốn do bị rung trong khi chụp ảnh với lời khuyên nhỏ như sau:
 • Bạn hãy cài đặt máy ảnh ở 1 độ nhạy sáng (ISO) cao và tăng trị giá tốc độ màn trập khi chụp ảnh.
 • Nên gắn máy ảnh trên một chân máy (tripod) hay loại chân máy đơn (monopod).


Khi vận hành ở chế độ AF, đồng thời việc xoay vòng lấy nét bằng tay có thể là nguyên nhân dẫn đến hỏng hóc cho phần cơ khí của ống kính.

- Thời gian bảo hành dài (24 tháng) của nhà phân phối chính thức như lời cam kết về chất lượng của sản phẩm.

Lưu ý :

Khi dùng ở tiêu cự dài trên 135mm.... đến 250mm cũng giống như khi dùng trên các ống kính Tele khác, các Bạn hoàn toàn có thể tránh được tình trạng hình ảnh bị nhoè không mong muốn do bị rung trong khi chụp ảnh với lời khuyên nhỏ như sau:

•    Bạn hãy cài đặt máy ảnh ở 1 độ nhạy sáng (ISO) cao. Và tăng tốc độ khi chụp ảnh.

•    Nên gắn máy ảnh trên 01 chân máy (tripod) hay loại chân máy đơn (monopod).

Khi vận hành ở chế độ AF, đồng thời việc xoay vòng lấy nét bằng tay có thể là nguyên nhân dẫn đến hỏng hóc cho phần cơ khí của ống kính.

 

 Phụ kiện kèm theo:

- Loa che nắng (hood).
- Nắp đậy (Cap) trước và sau.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Giấy bảo hành 24 tháng của nhà phân phối chính thức tại Việt Nam.

TAMRON  AF18 - 250mm F/3.5-6.3 XR Di-II LD Aspherical (IF) Macro
Còn được gọi là tất cả chỉ trong một (All in One) khi gắn trên máy ảnh APS-C/DSLR

 

Tên hiệu A18
Cách thức ZOOM loại xoay
Cấu trúc ống kính (Nhóm/Thấu kính) 13/16
Khẩu độ lớn nhất
3.5 - 6.3
Khẩu độ nhỏ nhất 22- 40
Góc thu ảnh 75°33'-6°23'
Số lá của khẩu độ 7
Khoảng cách lấy nét gần nhất 0.45m
Tỉ lệ phóng đại tối đa 1: 3.5 (là 1:3.5 .khi chụp Macro ở tiêu cự : 250mm)
Kích cỡ kính lọc ø62 mm
Chiều dài 84.3 mm
Đường kính thân 74.4mm
Cân nặng 430gr
Built In Motor  Tích hợp sẵn motor lấy nét bên trong ống kính
AF (Auto Focus) Nút chế độ lấy nét tự động
MF(Manual Focus) Lấy nét tay
Được sản xuất tương thích Các máy ảnh số APS-C sensor DSLR
Sử dụng cho ngàm Canon, Nikon với motor trong lens, Pentax, Sony
Tags:
 • Logo Tamron Logo Benro Logo B+W Logo Marumi Logo Voigtlander Logo Samyang
 • Logo Wasabi Logo Tenba Logo Pixel Logo Electra
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoằng Quân
Website:www.hoangquanco.com
Email: info@hoangquanco.co
hoangquanco.com - KÊNH thông tin TRỰC TUYẾN sản phẩm được phân phối chính hãng Thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoằng Quân Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0305632388 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/03/2008
Địa chỉ: 105 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0912 326 326 - Email: info@hoangquanco.com
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trương A Hòa