Đang tải dữ liệu...

Trang chủ»Tin tức

Hệ Thống Cách Đặt Tên Benro

Ngày đăng: 16/10/2013

CÁC LOẠI CHÂN MÁY (NGOÀI CHÂN MÁY PHỔ THÔNG)

Chữ cái đầu
Chất liệu
Chữ số 1
Đường kính ống
Chữ số 2
Phân loại
Chữ số 3
Số đoạn
Chữ số 4
Công năng
Chữ Cái "T/F"
Cách thức khóa chân
Các ký tự cuối
Đầu bi (nếu có)
A: Hợp kim nhôm & Ma Giê 0=22mm 1=Đồng phẳng 6=2 đoạn 0 = không thể chuyển thành chân đơn T = khóa vặn B0= đầu bi B0
1=25mm 5=truyền thống 7=3 đoạn 1=có thể chuyển thành monopod thông qua kết nối với đầu bi B1= đầu bi B1
C: Carbon 2=29mm 6=du lịch (gấp ngược) 8=4 đoạn 2=có thể chuyển thành monopod thông qua kết nối với trục giữa F=khóa kẹp B2= đầu bi B2
3=32.5mm 7=kết hợp 9=5 đoạn 5=kiểu dáng phổ thông cho phép gấp ngược N1= đầu bi N1
4=36mm 9=đa năng   N2= đầu bi N2

A 0 6 8 0 T BH00
A 1 6 8 2 T B0
C 1 5 8 0 T  
A 2 9 7 0 T  
C 3 7 7 0 T  

CÁC LOẠI CHÂN MÁY PHỔ THÔNG

Chữ cái đầu
Chất liệu
Chữ số 1
Đường kính ống
Chữ số 2
Số đoạn
Chữ số 3
Công năng
Chữ cái "F"
Cách thức khóa chân
Chữ ký tự cuối
Đầu bi
A: Hợp kim nhôm & Ma Giê (CÓ 2 RẢNH) 2=20mm   0 = Không thể chuyển thành Monopod   BH1 = ĐẦU BI BH1
3=23mm 0=3 đoạn 1 = có thể chuyển thành Monopod qua kết nối với đầu Bi F = Khoá Kẹp BH2 = ĐẦU BI BH2
5=26mm 5=4 đoạn 2 = có thể chuyển thành Monopod thông qua kết nối với trục giữa   N1 = ĐẦU BI N1
6=28mm     N2 = ĐẦU BI N2

A 3 5 0 F BH0
A 5 5 0 F BH1
A 6 5 0 F BH2

CÁC LOẠI CHÂN MÁY MONOPOD

Chữ cái đầu
Chất liệu
Chữ số 1
Đường kính ống
Chữ số 2
Số đoạn
Chữ cái "T/F"
Cách thức khóa chân
Chữ ký tự cuối
Đầu bi
A: Hợp kim nhôm & Ma Giê 1=25mm 8=4 đoạn T=Khóa vặn DJ-80 = ĐẦU BI DJ-80
  2=29mm      
C: Carbon 3=32.5mm 9=5 đoạn F=Khóa kẹp DJ-90 = ĐẦU BI DJ-90
  4=36mm      

A 2 9 T
A 3 8 T
A 4 8 T
C 4 8 T

 

Tin liên quan

  • Logo Tamron Logo Benro Logo B+W Logo Marumi Logo Voigtlander Logo Samyang
  • Logo Wasabi Logo Tenba Logo Pixel Logo Electra