THƯƠNG HIỆUBenro
GÓI SẢN PHẨM KÍNH LỌC HỆ 100 - FM1082M2

Xem chi tiết
0912 326 326

GÓI SẢN PHẨM KÍNH LỌC HỆ 100 - FM1082M2

Bộ sản phẩm Thành phần Số lượng (cái) Giá (VND)
FM1082M2K1  Đế gắn kính lọc FH100M2 1   7,180,000
 Kính lọc Master GND Soft 1
 Kính lọc Master ND 1
 Túi đựng 1
 Master CPL 82mm X
 
FM1082M2K2  Đế gắn kính lọc FH100M2 1   8,680,000
 Kính lọc Master GND Soft 1
 Kính lọc Master ND 1
 Túi đựng 1
 Master CPL 82mm 1
...