Liên hệ:

Địa chỉ: 76A Nguyễn Văn Thủ, P.DaKao, Q.1 TP.HCM

Số điện thoại: 0912.326.326

Cho thuê phòng chụp Studio, thiết bị chụp ảnh và quay phim

Liên hệ:

Địa chỉ: 76A Nguyễn Văn Thủ, P.DaKao, Q.1 TP.HCM

Số điện thoại: 0912.326.326