Ống kính cho E-Mount

Gift"
Giảm giá 50% cho Bộ kính lọc Benro (khay kính FH100M2V3, Master GND 3 khẩu, Master ND 6 khẩu/10 khẩu, Túi FB100 II)
Gift"
GIẢM GIÁ 50% KHAY GIỮ KÍNH LỌC BENRO FH100M2V4
Gift"
GIÁM GIÁ 50% CHO KHAY GIỮ KÍNH LỌC BENRO FH100M2V1
Gift"
Kính lọc Marumi EXUS 52mm
Gift"
Tặng kính lọc B+W MRC Nano 58mm.

Ống kính cho hệ Mirror-less ngàm VM (Leica)

Gift"
GIẢM GIÁ 50% KHAY GIỮ KÍNH LỌC BENRO FH100M2V3
Gift"
Giảm giá 50% cho Bộ kính lọc Benro (Khay kính FH100M2V4, Master GND 3 khẩu, Master ND 6 khẩu/10 khẩu, Túi FB100 II)
Gift"
GIÁM GIÁ 50% CHO KHAY GIỮ KÍNH LỌC BENRO FH100M2V1
Gift"
GIẢM GIÁ 50% KHAY GIỮ KÍNH LỌC BENRO FH100M2V2

Ống kính cho hệ DSLR (SL II)

Ống kính cho hệ MFT (M43)

Loa che sáng - Len Hood

LH-1 Lens hood

LH-1 Lens hood

1,480,000đ
LH-4N Lens Hood

LH-4N Lens Hood

1,480,000đ
LH-6 Lens hood

LH-6 Lens hood

1,480,000đ
LH-7 Lens hood

LH-7 Lens hood

2,380,000đ
LH-8 Lens Hood

LH-8 Lens Hood

2,380,000đ
LH9B Lens Hood

LH9B Lens Hood

2,280,000đ
LH9S Lens Hood

LH9S Lens Hood

2,480,000đ
LH-10 Lens Hood

LH-10 Lens Hood

2,600,000đ
LH-28N Lens Hood

LH-28N Lens Hood

980,000đ
LH-58N Lens Hood

LH-58N Lens Hood

880,000đ