Tamron Di II

Gift"
Tặng:
Kính lọc Marumi Slim + Fit 72mm
Gift"
Tặng: Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
Gift"
Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (Made in Japan)
Gift"
Tặng Balo máy ảnh BENRO RANGER Z20 trị giá 780,000 VND
Giảm giá 50% cho kính lọc MARUMI Super DHG 72mm.