Tamron Di II

Gift"
Tặng Khay Giữ Kính Lọc Benro FG1077
Tặng Kính Lọc Benro Master ND 100mm
Gift"
Tặng Kính lọc Marumi 67mm (Made In Japan) & Bút lau ống kính chính hãng
Gift"
Tặng:
Kính lọc Marumi Slim + Fit 72mm
Gift"
Tặng: Kính lọc Marumi Fit + Slim 62mm (Made in Japan)
Gift"
Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 67mm (Made in Japan)
Gift"
Tặng kính lọc bảo vệ MARUMI Fit + Slim 72mm (Made In Japan)
Gift"
Tặng Kính lọc Marumi Fit + Slim 55mm (Made in Japan)