Samyang T-mount là ống kính dành cho máy ảnh ngàm T của Samyang. Tiêu biểu là ống kính telephotolens zoom chính hãng.

T-Mount