Hệ thống nâng Benro

Benro MoveUp4 A04J18

Benro MoveUp4 A04J18

8,800,000đ
Benro MoveUp4 A04J18K1

Benro MoveUp4 A04J18K1

16,300,000đ
Benro MoveUp8 A08J23

Benro MoveUp8 A08J23

16,000,000đ
Benro MoveUp15 A15J27

Benro MoveUp15 A15J27

18,800,000đ
Gift"
TẶNG:
- Chân máy Benro AS14 - trị giá: 9.800.000 Đ
- Đế trượt Benro DL10 - trị giá: 8.800.000 đ
Benro MoveUp20 A20J27

Benro MoveUp20 A20J27

26,800,000đ