Chân video dòng S

Benro A1573FS2

Benro A1573FS2

3,280,000đ
Benro C1573FS2

Benro C1573FS2

5,180,000đ
Benro Aero A1883FS2C

Benro Aero A1883FS2C

3,480,000đ
Benro A2573FS4

Benro A2573FS4

4,480,000đ
Benro Aero A2883FS4

Benro Aero A2883FS4

4,680,000đ
Benro C2573FS4

Benro C2573FS4

6,990,000đ
Benro A2683TS4

Benro A2683TS4

5,280,000đ
Benro A3573FS6

Benro A3573FS6

5,990,000đ
Benro A572TMS6

Benro A572TMS6

6,890,000đ
Benro C3573FS6

Benro C3573FS6

8,990,000đ
Benro C383TS8

Benro C383TS8

11,890,000đ
Benro A573TS8B

Benro A573TS8B

8,890,000đ
Benro Aero A3883TS7

Benro Aero A3883TS7

7,380,000đ
-30%
Benro A573TBS7

Benro A573TBS7

8,890,000đ6,223,000đ