Chân máy mini

Benro T560

Benro T560

620,000đ
Benro T600EX

Benro T600EX

498,000đ
Benro A150EXU

Benro A150EXU

1,198,000đ
Benro T800EX

Benro T800EX

595,000đ
Benro T660EX

Benro T660EX

540,000đ
Benro T880EX

Benro T880EX

620,000đ
Benro A150FP0

Benro A150FP0

1,368,000đ